آهنگ بستنی

 
 

کندم دلو از همه فقط زوم کردم رو تو
عوض نمیکنم حتی با دنیا تار مو تو نمیخوام ببینتت عشقم هیچکی جز خودم تو چیکار کردی که من گیج و دیوونت شدم
بالا بالا بالا بالا
بیا حالا حالا حالا
پیشم عشقم عشقم عشقم
با من باش
بالا بالا بالا بالا
بیا حالا حالا حالا
عمرم عمرم عمرم عمرم
با من باش
به چشمم هیچکی جز خودت
نمیاد اینو میدونی
همه جوره پایتم من
همیشه پیشم میمونی
شدی مسکن قلبم پیشت آروم میشه دردم
تو همون آرزویی که همیشه از خدا کردم
چه خوبه تو رو دارمت
روی چشمم میزارمت
يالا يالا يالا يالا
بیا حالا حالا حالا
پیشم عشقم عشقم عشقم
با من باش
يالا يالا يالا يالا
بیا حالا حالا حالا
عمرم عمرم عمرم عمرم
با من باش