آهنگ سیگار

 
 

هنوز قفلم رو دیوارو منو یه پاکت سیگارو
منو یه روح بیمارو
چی ساختی ازم یه دیوونه ی بیکس و کارو
د نکن اینکارو
با من نکن اینکارو
همه دنیا یه طرف به طرف تو
منه دیوونه رو خودت عوض کن من دلم کم طاقته
دوری و است راحته
نمیدونی چند سال گذشت همین چند ساعتت
گوشه گوشه ی این شهر
پر خاطره هامونه
بیا دیوونه بیا حالم نامیزونه
بيا الان هوا دونفرس رو هوا بارونه
بہ کیا یہ کتا نہ گیا
دل من کوچیکه
یاد اون روزی که
دیدمت میفتم میمیرم برا چشات
نمیدونم چی شد عاشقت شد دلم
جونمو میدم برات
بگو چقدر دعا دعا کنم
آخه چقد خدا خدا کنم
چجوری این دل لامصبو از تو جدا کنم
گوشه گوشه ی این شهر
پر خاطره هامونه
بیا دیوونه بیا حالم نامیزونه
بيا الان هوا دونفرس رو هوا بارونه