آهنگ عشقت دنیامه

 
 

هوایی شده باز دلم پیشه تو کنارت ببین از خودم بی خودم برام بوی عطرت پر از خاطرس یه جوریم انگاری عاشق شدم میخوام لحظه لحظم کنار تو از این احساس آرامشت پر بشه میخوام خسته شم از همه آدما که قلبم فقط قسمت تو بشه
عشقه تو دنیامه
آرومم وقتی که تو میخندی
چقدر حسه دوست داشتن تو خوبه وقتی تو هم به من دل میبندی
دوست دارم هر لحظه تو رو ببینم کنار تو تو رویاهام بشینم
همه دنیامو پر کرده عشقه تو خیالت راحت تا آخر همینم
با تو خوشبختی واسم چه آسونه کنارت دنیام آرومه آرومه همه دنیامو پر کرده عشقه تو خیالت راحت تا آخر همینم
عشقه تو دنیامه
آرومم وقتی که تو میخندی
چقدر حسه دوست داشتن تو خوبه وقتی تو هم به من دل میبندی