آهنگ عشقم

 
 

من بیخیالت نمیشم تهش هرچی بشه
مال منی مال منی هرکی هرچی بگه یه چیزی داری که من . عاشقت شدم انقدر
هر کاری کنی میخوامت چه خوب باشه چه بد
تورو داشتن عزیزم رؤیای منه
چشای تو عشقم دنیای منه
من واسه تو میشم اونی که میخوای
خوبه باهام همه جوره راه میای
کی مثل تو منو
آخه
میفهمه
چشمای تو جذاب و بی رحمه
تورو داشتن عزیزم رؤیای منه چشای تو عشقم دنیای منه