آهنگ مرگ تدریجی

 
 

چه بارونی گرفت دلم تنگه برات لعنت به این جای خالی
چقدر تنگه دلم
چقدر سنگه دلت
بگو به جای من الآن كيو داری دلم تنگه برات
من که از گل نازک تر هیچوقت نمیگفتم بهت
هر کاری کردم برات اصلا نیومد به چشت زندگیم بعد تو شد به مرگ تدریجی
حال من خوب نشد بعد خودت با هیچی
بحث تو فرق داشت با بقیه
گفتم اینکه بری نامردیه
حرف تو میشه دلم می ریزه
هنوزم خاطرت عزیزه
درمون قلبی که مریضه
درمون قلبی که مریضه
من که از گل نازک تر هیچوقت نمیگفتم بهت هر کاری کردم برات اصلا نیومد به چشت زندگیم بعد تو شد به مرگ تدریجی
حال من خوب نشد بعد خودت با هیچی